Voorwaarden

Door je hond te plaatsen bij Dogsday geef je blijk van vertrouwen in de dagopvang en het pension. Daarom wordt al het mogelijke gedaan om het verblijf van je huisdier ze prettig mogelijk te maken.
Je huisdier verblijft echter wel op risico van de eigenaar. Het kan namelijk gebeuren dat je hond tijdens een wandeling of aanvaring met een andere hond gewond raakt, of schade aan berokkent aan materiaal of derden. Ook al komen deze ongelukken weinig voor, toch voel ik mij verplicht je hierop te wijzen. Uitzonderingen moeten ook gedekt zijn, daarom verzoek ik je vriendelijk de navolgende punten goed te lezen en te ondertekenen.

1.     Dogsday verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de gasthond die bij haar verblijft.

2.     Dogsday zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de eigenaar van de gasthond ten aanzien van huisvesting en verzorging van de gasthond.

3.     Het annuleren van dagopvang moet minimaal 48 uur voor aanvang. Daarna wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

4.     Annuleringsregeling: Annulering tot 1 maand voor het ingaan van de overeenkomst 50% van de prijs. Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst 75% van de prijs. Annulering binnen 1 week vóór het ingaan van de overeenkomst 100 % van de prijs.

5.     De eigenaar machtigt hierbij Dogsday om in geval van (vermoeden van) ziekte of verwondingen van de gasthond in Dogsday op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

6.     De eigenaar is verplicht tijdens het kennismakingsgesprek en bij aanvang van het verblijf van de gasthond alle gegevens en bescheiden aan Dogsday te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de gasthond in Dogsday.

7.     De eigenaar is aansprakelijk jegens Dogsday voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot de gasthond.

8.     Als de gasthond eerder wordt opgehaald dan afgesproken is worden wel de pensionkosten voor de gereserveerde periode in rekening gebracht.

(Er is immers wel een plek vrij gehouden, die anders door een andere pensiongast ingenomen had kunnen worden).

9.     Indien je hond bij aankomst niet vrij is van parasieten, niet volledig gevaccineerd, wij geen inzage hebben in de vaccinatie papieren, teven die loops zijn, houden wij recht de hond te weigeren.

10.    De gasthond moet zijn ingeënt tegen Parvo, Hondenziekte en Kennelhoest. Voor deze entingen geldt dat deze niet mogen zijn toegediend korter dan 3 weken voor de eerste pensiondag. Op het kennismakingsgesprek en op de eerste pensiondag dien je het inentingsboekje mee te nemen. Vanzelfsprekend dient je hond vrij te zijn van ongedierte. Je hond dient een wormen kuur gehad te hebben. Is dit niet het geval dan wordt de hond tijdens zijn verblijf behandeld, op kosten van de eigenaar.

11.    Indien eigenaar zonder bericht de gasthond niet binnen 14 dagen na beëindiging van deze overeenkomst bij Dogsday ophaalt, zal Dogsday de eigenaar per aangetekend schrijven sommeren om de gasthond op te halen  binnen 48 uur. Ingeval de eigenaar dit niet doet, heeft Dogsday het recht het dier naar een asiel te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

12.    Gevolgen van het niet nakomen van de pensionovereenkomst. Indien de eigenaar zich zonder bericht niet op de in de pensionovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij het pension meldt is 

Dogsday:

– Niet verplicht om de gereserveerde ruimte langer beschikbaar te houden.

– Gerechtigd om 100% van de pensionprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen.